تبلیغات
معماهای معماری - تهویه مطبوع

تهویه مطبوع
شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان ، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ، زدودن گردو غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریها معلق در هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند .

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان ، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ، زدودن گردو غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریها معلق در هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند .

سیستم ها و کاربردها :

گزینش صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک فضا یا ساختمان بخصوص تصمیم بسیار حساس است . عمده ترین مسائل که باید ملاحظه نظر طرح سیستم تهویه مطبوع قرار گیرد عبارتند از:
1- امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار
2- فضا یا ساختمان – هدف ، موقعیت مکانی
3- مشخصات خارج ساختمان ، دما ، رطوبت ، باد، تابش، آفتاب ، سایه
4- تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین ، چراغ ها
5- قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی
6- لزوم و ظرفیت پیش سرمایش حهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان
7- جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی
8- انتظارات وایده های شخصی کار فرما در مورد کیفیت هوای محیط

بخش اول : کاربردهای تهویه مطبوع

اگر چه از نظر تئوری می توان هر سیتم تهویه مطبوعی را برای هر ساختمانی استفاده کرد ولی در عمل به دلیل وجود عواملی چون هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری ، محدودیت های فضا و مکان ، طرح معماری موقعیت محلی ساختامانی و ارزیابی و تجربه مهندسی طراح ، تعداد سیستم های تهویه مطبوع مناسب برای هر ساختمان محدود خواهد بود . معمولاً در ساختمان هایی که سیستم های گرمایش و تهویه آن ها ساده و ظرفیتشان مناسب است ؛ هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری نسبتاً کم خواهد بود. کاربردهای تهویه مطبوع معمولاً در ساختمان های عمومی و تجاری ( ساختمان های اداری ، کتابخانه ها ، مراکز حمل و نقل )، ساختمانهای تجمعی ( آمفی تاترها ، استودیوم ها ) ساختمانهای آموزشی ( مهد کودک ها ، دانشکاها ، مدارس ) ساختمانهای اقامتی ( خوابگاه ، هتل ها ) ساختمان های مسکونی ( تک واحدی ، چند واحدی ، آپارتمانی ) ، مراکز بهداشتی و درمانی ( بیمارستانها ) ، و غیره است که به نوع سیستم ها در ساختمان مسکونی می پردازیم و نوع سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های مسکونی متاثر از عوامل محلی و کاربردی است . عواملی محلی عبارتند از : منابع موجود در انرژی وقیمت آن ها ، شرایط آب و هوایی ، ویژگی های اجتماعی – اقتصادی و دسترسی به نیروی متخصص جهت نصب و تعمیرات نوع ساختمان مشخصه های فنی ساختمان و مقرارت و ضوابط ساختمان های مسکونی ، عوامل کاربردی ( application factors ) هستند . بنابراین برای گرمایش ، سرمایش رطوبت زنی ، رطوبت گیری و تصفیه هوا و یا ترکیب این فرایند می توان از سیستم گوناگونی استفاده کرد. معمولاً ساختمانهای مسکونی نیازمند سرمایش و گرمایش هستند در بسیاری از سیستم ها با افزودن *****هایمعمولی یا الکترو استاتیکی عمل تصفیه هوا را نیز انجام می دهند. در بسیاری از سیستم ها می توان از رطوبت زن ها ( humi difier ) نیز استفاده کرد به ویژه در فصل گرمایش و زمانی که با توجه به شرایط سایکرو متر لازم باشد رطوبت هوا افزایش یابد . سیستم های گرمایشی متداول برای ساختمان های مسکونی از سه گروه اصلی تشکیل شده اند : تغذیه اجباری هوا از ایستگاه مرکزی (centeralforcedair ) سیستم های مرکزی آبی (centeral hydronic )و سیستم های منطقه ای (zonal ) که انتخاب و طراحی سیستم با توجه به:


1) نوع منبع انرژی
2 ) چگونگی توزیع و انتقال سیال واسطه سرمایش و گرمایش
3) دستگاه های پایانه یا مصرف کننده (terminals )


صورت می گیرد . یک کوره سوز (gas furnace ) متشکل از دستگاه تهویه مطبوع دو تکه (splitsystem ) رطوبت زن و  هوا می باشد . نحوه عملکرد سیستم چنین است که هوا از طریق کانال هوای برگشت به دستگاه بر می گردد این هوا ابتدا از روی هوا می گذرد و در زمستان توسط بادزن گردش هوا که جزئی از کوره است حرارت را به فضا مورد نظر تغذیه می کند یک رطوبت زن ، رطوبت مورد نیاز را به هوای گرم که از طریق کانال رفت در درون ساختمان توزیع می شود اضافه می کند در طول فصل سرمایش با عبور هوای در حال گردش از روی کویل اواپراتور ( eraporator ) حرارت و رطوبت از هوا خارج می شود . توسط لوله مبرد (refrigerant line ) که در بیرون قرار دارد ارتباط می یابد . رطوبت تقطیر شده بر روی سطح کویل اواپراتور از طریق لوله تخلیه (drain ) خارج می شود . تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در منازل که به صورت مجتمع های تک واحدی یا آپارتمانی چند طبقه ساخته می شوند معمولاً مشابه ساختمان های تک واحدی است استفاده از سیتم مجزا برای هر واحد این مکان را می دهد که کنترل هر واحد به صورت مستقل انجام و مقدار انرژی مصرفی هر واحد را بتوان اندازه گیری کرد .

سیستم های مرکزی با جریان اجباری هوا : (centeral forced – airsystem )

در ساختمان های مرتفع چند واحدی نیز می توان از تجهیزات سرمایشی به کار برده شده در ساختمان های تک واحدی استفاده کرد. این تجهیزات می توانند در داخل اتاق تجهیزات هر آپارتمان یا در فضا ی زیر پله ها یا بالای سقف کاذب کلرید و یا انباری نصب شوند از کوره های کوچک هوای گرم مناسب برای ساختمان های مسکونی نیز می توان استفاده کرد ولی باید پیش بینی های لازم برای تامین هوای احتراق و تخلیه محصولات احتراق به عمل آید . برای تخلیه می توان از چندین دودکش یا از یک سیستم دودکش مانیفولدی (mani fold type vent ) استفاده کرد البته باید مقرارت محلی در این مورد را نیز در نظر گرفت .


روش دیگربرای ساختمانهای چند واحدی قابل استفاده است ، سیستم ترکیبی گرمایش آب مصرفی گرمایش فضا (waterhe ating / space heating ) است که در ان از آب درون مخزن ذخیره آب گرم مصرفی برای گرمایش فضا استفاده می شود . در این سیستم، آب از مخزن ذخیره به کویل ؛آبی موجود در دستگاه تغذیه هوا گردش می کند . برای سرمایش این فضا ها می توان از یک دستگاه تهویه مطبوع دوتکه ( split system ) که اواپراتور آن درون دستگاه انتقال دهنده هوا ( air handler ) است استفاده کرد .

1- امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار

2- فضا یا ساختمان – هدف ، موقعیت مکانی

3- مشخصات خارج ساختمان ، دما ، رطوبت ، باد، تابش، آفتاب ، سایه

4- تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین ، چراغ ها

5- قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی

6- لزوم و ظرفیت پیش سرمایش حهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان

7- جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی

8- انتظارات وایده های شخصی کار فرما در مورد کیفیت هوای محیط

1) نوع منبع انرژی

2 ) چگونگی توزیع و انتقال سیال واسطه سرمایش و گرمایش

3) دستگاه های پایانه یا مصرف کننده (terminals )


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات

 1. Nicely put. Kudos.
  cilas best generic drugs cialis cialis for sale south africa cialis 20mg cialis dosage recommendations cialis daily new zealand free generic cialis discount cialis cialis canada costo in farmacia cialis


 1. Excellent advice. Many thanks.
  if a woman takes a mans cialis generic cialis review uk cialis flussig cialis sans ordonnance cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg funziona enter site 20 mg cialis cost cialis baratos compran uk cialis billig we recommend cialis info


 1. Terrific tips. Regards.
  cialis 20mg canada discount drugs cialis precios de cialis generico import cialis calis cialis for sale cialis prezzo di mercato cialis from canada cialis patent expiration cialis for sale in europa


 1. You said it nicely..
  buy cialis uk no prescription wow cialis 20 cialis with 2 days delivery comprar cialis 10 espa241a purchase once a day cialis look here cialis order on line cialis therapie generic cialis tadalafil cialis purchasing cialis generico lilly

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 05:00 ب.ظ
  Cialis generic گفت :


  Very good content. Regards.
  tadalafil 10 mg cialis super kamagra cialis herbs 200 cialis coupon cialis sans ordonnance costo in farmacia cialis acquistare cialis internet cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio free cialis

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 05:37 ب.ظ
  Online cialis گفت :


  Excellent material. Regards!
  cialis generico in farmacia interactions for cialis cialis vs viagra cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis soft gel only now cialis 20 mg venta de cialis canada cialis in sconto prezzo di cialis in bulgaria where cheapest cialis

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 05:23 ق.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Thanks a lot! Numerous tips!

  rx cialis para comprar cialis usa cost warnings for cialis enter site very cheap cialis cialis free trial buy cialis prix cialis once a da look here cialis order on line cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 05:03 ب.ظ


  Good postings. Thanks.
  pastillas cialis y alcoho buying cialis in colombia import cialis cialis tadalafil online 40 mg cialis what if i take try it no rx cialis viagra vs cialis generic cialis tadalafil cialis preise schweiz generic cialis 20mg tablets


 1. Many thanks, Great stuff!
  cialis en 24 hora cialis billig cialis 30 day sample buy generic cialis cialis generico milano cialis name brand cheap cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg cost cialis mit grapefruitsaft cialis e hiv


 1. You said it perfectly..
  cialis 30 day sample cialis online deutschland prezzo di cialis in bulgaria buying cialis in colombia safe site to buy cialis online generic cialis pill online we use it cialis online store cialis generico postepay cialis rezeptfrei rx cialis para comprar

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 05:19 ب.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Nicely put. With thanks.
  cialis 20 mg effectiveness ou acheter du cialis pas cher venta cialis en espaa sublingual cialis online side effects of cialis cialis pas cher paris cialis kaufen wo what is cialis only here cialis pills cialis for sale


 1. You actually reported that terrifically!
  acheter cialis kamagra generic cialis levitra generic cialis pro il cialis quanto costa cialis kaufen wo cialis online recommended site cialis kanada get cheap cialis price cialis best cialis mit grapefruitsaft


 1. Perfectly voiced without a doubt. !
  cialis 5mg prix are there generic cialis cialis farmacias guadalajara cialis australia org purchase once a day cialis side effects for cialis cialis australia org trusted tabled cialis softabs acheter cialis kamagra cialis 5mg


 1. Thanks a lot. Lots of advice.

  sublingual cialis online side effects for cialis achat cialis en europe cialis farmacias guadalajara cialis 20 mg best price we choice cialis pfizer india preis cialis 20mg schweiz generic low dose cialis cialis generico postepay female cialis no prescription

 1. در تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 05:22 ب.ظ
  buy cials online گفت :


  Nicely put, Regards!
  comprar cialis navarr generic cialis review uk callus cialis authentique suisse cialis 20mg preis cf cialis for sale in europa cialis daily does cialis cause gout cialis patentablauf in deutschland buy original cialis

 1. در تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 05:49 ق.ظ
  Cialis 20 mg گفت :


  You've made the point.
  click now cialis from canada cialis 20 mg cut in half we choice cialis uk buy name brand cialis on line how to buy cialis online usa cialis manufacturer coupon cialis 20 mg cost female cialis no prescription cialis generique 5 mg cialis online deutschland

 1. در تاریخ : جمعه 20 مهر 1397 01:00 ب.ظ
  levitra online گفت :


  You said it perfectly.!
  buy 10 mg levitra buy levitra levitra generic generic levitra levitra levitra 20mg buy levitra 10mg vardenafil buy generic levitra levitra without a doctor prescription

 1. در تاریخ : سه شنبه 10 مهر 1397 09:13 ب.ظ
  Cialis online گفت :


  Thank you! Loads of info.

  generic cialis levitra cialis farmacias guadalajara bulk cialis enter site very cheap cialis tadalafilo purchase once a day cialis costo in farmacia cialis cialis for daily use cialis 5 effetti collaterali cialis great britain


 1. Thanks a lot. Very good stuff.
  cialis rezeptfrei sterreich buy online cialis 5mg the best site cialis tablets cialis dose 30mg cialis for sale south africa cialis et insomni we use it cialis online store cialis generico in farmacia cialis ahumada buy brand cialis cheap

 1. در تاریخ : سه شنبه 27 شهریور 1397 11:43 ب.ظ


  Nicely put. Cheers.
  look here cialis cheap canada ou trouver cialis sur le net cialis tablets for sale cialis generique 5 mg cialis pills boards generic low dose cialis click here cialis daily uk cialis cost cialis rckenschmerzen cialis preise schweiz


 1. Very good knowledge. With thanks.
  aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies without an rx pharmacy canada global pharmacy canada global pharmacy canada canada online pharmacies medication canada vagra Northwest Pharmacy canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharcharmy online

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 شهریور 1397 10:12 ق.ظ
  Online viagra گفت :


  Amazing postings. Thank you!
  where to buy viagra for women viagra online cheap uk sildenafil citrate buy viagra internet sildenafil uk buy online pharmacy viagra generic viagra cheap online uk viagra with prescription online online sildenafil uk can i buy viagra without a prescription


 1. Many thanks! I enjoy it.
  cialis online deutschland cialis preise schweiz order a sample of cialis cialis dosage cialis uk next day generic cialis levitra cialis herbs pastillas cialis y alcoho cialis australian price rezeptfrei cialis apotheke

 1. در تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 09:18 ق.ظ
  Cialis pills گفت :


  Appreciate it. A good amount of information!

  side effects for cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis lowest price prezzo cialis a buon mercato cialis per paypa 5 mg cialis coupon printable cialis dose 30mg cialis daily buy cheap cialis in uk cialis vs viagra

 1. در تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:57 ق.ظ
  Buy cialis گفت :


  You made your point.
  cialis pills boards dose size of cialis sublingual cialis online recommended site cialis kanada cialis online nederland cialis prezzo in linea basso cialis 20mg we recommend cialis info cialis baratos compran uk cialis pills boards

 1. در تاریخ : جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:58 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Superb material. Kudos.
  generic low dose cialis free generic cialis price cialis best brand cialis nl cialis lilly tadalafi cialis pills in singapore cialis lowest price cialis ahumada free generic cialis tadalafil

 1. در تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 07:37 ب.ظ
  Buy viagra گفت :


  Regards. Very good information!
  online sildenafil uk get viagra cheap buy viagra online without prescription with overnight delivery buy viagra no rx where can i get viagra prescription buy viagra canada online buy cheap viagra pills online buy viagra plus viagra cheap no prescription viagra online with a prescription

 1. در تاریخ : شنبه 4 فروردین 1397 09:27 ق.ظ


  Appreciate it. Loads of advice.

  cialis rckenschmerzen generic cialis at the pharmacy cialis flussig we recommend cialis best buy online prescriptions cialis we like it cialis price sublingual cialis online cialis generic we use it 50 mg cialis dose generic cialis in vietnam

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر