تبلیغات
معماهای معماری - تهویه مطبوع

تهویه مطبوع
شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان ، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ، زدودن گردو غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریها معلق در هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند .

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد ، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان ، خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنهاست زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتیکه فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود اهم وظایف یک سیستم تهویه مطبوع عبارتند از کنتزل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ، زدودن گردو غبار تعفن و سایر آلودگی های هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتریها معلق در هوا ، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند .

سیستم ها و کاربردها :

گزینش صحیح نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک فضا یا ساختمان بخصوص تصمیم بسیار حساس است . عمده ترین مسائل که باید ملاحظه نظر طرح سیستم تهویه مطبوع قرار گیرد عبارتند از:
1- امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار
2- فضا یا ساختمان – هدف ، موقعیت مکانی
3- مشخصات خارج ساختمان ، دما ، رطوبت ، باد، تابش، آفتاب ، سایه
4- تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین ، چراغ ها
5- قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی
6- لزوم و ظرفیت پیش سرمایش حهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان
7- جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی
8- انتظارات وایده های شخصی کار فرما در مورد کیفیت هوای محیط

بخش اول : کاربردهای تهویه مطبوع

اگر چه از نظر تئوری می توان هر سیتم تهویه مطبوعی را برای هر ساختمانی استفاده کرد ولی در عمل به دلیل وجود عواملی چون هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری ، محدودیت های فضا و مکان ، طرح معماری موقعیت محلی ساختامانی و ارزیابی و تجربه مهندسی طراح ، تعداد سیستم های تهویه مطبوع مناسب برای هر ساختمان محدود خواهد بود . معمولاً در ساختمان هایی که سیستم های گرمایش و تهویه آن ها ساده و ظرفیتشان مناسب است ؛ هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری نسبتاً کم خواهد بود. کاربردهای تهویه مطبوع معمولاً در ساختمان های عمومی و تجاری ( ساختمان های اداری ، کتابخانه ها ، مراکز حمل و نقل )، ساختمانهای تجمعی ( آمفی تاترها ، استودیوم ها ) ساختمانهای آموزشی ( مهد کودک ها ، دانشکاها ، مدارس ) ساختمانهای اقامتی ( خوابگاه ، هتل ها ) ساختمان های مسکونی ( تک واحدی ، چند واحدی ، آپارتمانی ) ، مراکز بهداشتی و درمانی ( بیمارستانها ) ، و غیره است که به نوع سیستم ها در ساختمان مسکونی می پردازیم و نوع سیستم های تهویه مطبوع ساختمان های مسکونی متاثر از عوامل محلی و کاربردی است . عواملی محلی عبارتند از : منابع موجود در انرژی وقیمت آن ها ، شرایط آب و هوایی ، ویژگی های اجتماعی – اقتصادی و دسترسی به نیروی متخصص جهت نصب و تعمیرات نوع ساختمان مشخصه های فنی ساختمان و مقرارت و ضوابط ساختمان های مسکونی ، عوامل کاربردی ( application factors ) هستند . بنابراین برای گرمایش ، سرمایش رطوبت زنی ، رطوبت گیری و تصفیه هوا و یا ترکیب این فرایند می توان از سیستم گوناگونی استفاده کرد. معمولاً ساختمانهای مسکونی نیازمند سرمایش و گرمایش هستند در بسیاری از سیستم ها با افزودن *****هایمعمولی یا الکترو استاتیکی عمل تصفیه هوا را نیز انجام می دهند. در بسیاری از سیستم ها می توان از رطوبت زن ها ( humi difier ) نیز استفاده کرد به ویژه در فصل گرمایش و زمانی که با توجه به شرایط سایکرو متر لازم باشد رطوبت هوا افزایش یابد . سیستم های گرمایشی متداول برای ساختمان های مسکونی از سه گروه اصلی تشکیل شده اند : تغذیه اجباری هوا از ایستگاه مرکزی (centeralforcedair ) سیستم های مرکزی آبی (centeral hydronic )و سیستم های منطقه ای (zonal ) که انتخاب و طراحی سیستم با توجه به:


1) نوع منبع انرژی
2 ) چگونگی توزیع و انتقال سیال واسطه سرمایش و گرمایش
3) دستگاه های پایانه یا مصرف کننده (terminals )


صورت می گیرد . یک کوره سوز (gas furnace ) متشکل از دستگاه تهویه مطبوع دو تکه (splitsystem ) رطوبت زن و  هوا می باشد . نحوه عملکرد سیستم چنین است که هوا از طریق کانال هوای برگشت به دستگاه بر می گردد این هوا ابتدا از روی هوا می گذرد و در زمستان توسط بادزن گردش هوا که جزئی از کوره است حرارت را به فضا مورد نظر تغذیه می کند یک رطوبت زن ، رطوبت مورد نیاز را به هوای گرم که از طریق کانال رفت در درون ساختمان توزیع می شود اضافه می کند در طول فصل سرمایش با عبور هوای در حال گردش از روی کویل اواپراتور ( eraporator ) حرارت و رطوبت از هوا خارج می شود . توسط لوله مبرد (refrigerant line ) که در بیرون قرار دارد ارتباط می یابد . رطوبت تقطیر شده بر روی سطح کویل اواپراتور از طریق لوله تخلیه (drain ) خارج می شود . تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در منازل که به صورت مجتمع های تک واحدی یا آپارتمانی چند طبقه ساخته می شوند معمولاً مشابه ساختمان های تک واحدی است استفاده از سیتم مجزا برای هر واحد این مکان را می دهد که کنترل هر واحد به صورت مستقل انجام و مقدار انرژی مصرفی هر واحد را بتوان اندازه گیری کرد .

سیستم های مرکزی با جریان اجباری هوا : (centeral forced – airsystem )

در ساختمان های مرتفع چند واحدی نیز می توان از تجهیزات سرمایشی به کار برده شده در ساختمان های تک واحدی استفاده کرد. این تجهیزات می توانند در داخل اتاق تجهیزات هر آپارتمان یا در فضا ی زیر پله ها یا بالای سقف کاذب کلرید و یا انباری نصب شوند از کوره های کوچک هوای گرم مناسب برای ساختمان های مسکونی نیز می توان استفاده کرد ولی باید پیش بینی های لازم برای تامین هوای احتراق و تخلیه محصولات احتراق به عمل آید . برای تخلیه می توان از چندین دودکش یا از یک سیستم دودکش مانیفولدی (mani fold type vent ) استفاده کرد البته باید مقرارت محلی در این مورد را نیز در نظر گرفت .


روش دیگربرای ساختمانهای چند واحدی قابل استفاده است ، سیستم ترکیبی گرمایش آب مصرفی گرمایش فضا (waterhe ating / space heating ) است که در ان از آب درون مخزن ذخیره آب گرم مصرفی برای گرمایش فضا استفاده می شود . در این سیستم، آب از مخزن ذخیره به کویل ؛آبی موجود در دستگاه تغذیه هوا گردش می کند . برای سرمایش این فضا ها می توان از یک دستگاه تهویه مطبوع دوتکه ( split system ) که اواپراتور آن درون دستگاه انتقال دهنده هوا ( air handler ) است استفاده کرد .

1- امکانات مالی شخصی یا سازمان سرمایه گذار

2- فضا یا ساختمان – هدف ، موقعیت مکانی

3- مشخصات خارج ساختمان ، دما ، رطوبت ، باد، تابش، آفتاب ، سایه

4- تغییرات بار حرارتی داخل ساختمان – ساکنین ، چراغ ها

5- قابلیت ساختمان در ذخیره کردن حرارت اکتسابی

6- لزوم و ظرفیت پیش سرمایش حهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان

7- جنبه های فیزیکی فضا یا ساختمان از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی

8- انتظارات وایده های شخصی کار فرما در مورد کیفیت هوای محیط

1) نوع منبع انرژی

2 ) چگونگی توزیع و انتقال سیال واسطه سرمایش و گرمایش

3) دستگاه های پایانه یا مصرف کننده (terminals )


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات

 1. You explained it adequately.
  generico cialis mexico we choice cialis pfizer india overnight cialis tadalafil prescription doctor cialis cialis canada cialis daily can i take cialis and ecstasy canadian discount cialis calis we recommend cialis info


 1. Many thanks! I like it.
  generic cialis at walmart cialis prezzo di mercato cialis generisches kanada cialis prices legalidad de comprar cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards price cialis best generic cialis pill online ou acheter du cialis pas cher

 1. در تاریخ : جمعه 31 خرداد 1398 08:47 ب.ظ
  Cialis canada گفت :


  Amazing advice. Cheers.
  cialis for daily use viagra vs cialis cialis vs viagra click now buy cialis brand cialis free trial cialis 5 mg funziona click now buy cialis brand sublingual cialis online ou trouver cialis sur le net cialis vs viagra

 1. در تاریخ : جمعه 31 خرداد 1398 05:04 ق.ظ
  Cialis online گفت :


  Very good postings. Cheers.
  cialis coupon cialis generique generic cialis 20mg tablets opinioni cialis generico cialis diario compra cilas cialis tablets cialis rezeptfrei sterreich prezzo di cialis in bulgaria buying cialis in colombia


 1. Thanks a lot! Terrific stuff!
  comprar cialis navarr cialis generico we choice cialis uk deutschland cialis online comprar cialis 10 espa241a where do you buy cialis female cialis no prescription bulk cialis generic cialis at walmart 40 mg cialis what if i take


 1. Regards, A good amount of write ups!

  cialis generique cialis super kamagra discount cialis how does cialis work cialis online estudios de cialis genricos cialis 5mg prezzo di cialis in bulgaria callus generic cialis with dapoxetine

 1. در تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:43 ق.ظ
  Cialis prices گفت :


  Truly all kinds of helpful material.
  how to purchase cialis on line click here to buy cialis cialis 5 mg buy preis cialis 20mg schweiz discount cialis wow cialis 20 cialis online nederland cialis tablets for sale cialis preise schweiz generic cialis pro

 1. در تاریخ : سه شنبه 28 خرداد 1398 02:59 ق.ظ


  You stated this terrifically.
  acheter cialis meilleur pri cialis super kamagra acheter cialis meilleur pri safe dosage for cialis overnight cialis tadalafil tesco price cialis how to buy cialis online usa buy cialis online legal cialis generico wow cialis tadalafil 100mg

 1. در تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1398 10:12 ب.ظ
  cialis for bph گفت :


  You made your point quite nicely!!
  we like it cialis soft gel cialis rezeptfrei cialis kaufen bankberweisung tesco price cialis cialis 20mg when will generic cialis be available cialis for bph cialis kamagra levitra cialis lilly tadalafi cialis kaufen


 1. Regards, An abundance of postings.

  cialis daily new zealand we recommend cialis info viagra cialis levitra enter site very cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis tadalafil online prezzo cialis a buon mercato usa cialis online online cialis wow cialis 20


 1. You made your point!
  cialis soft tabs for sale tadalafil 20 mg cialis bula safe site to buy cialis online cialis tadalafil cialis generic discount cialis cialis generique generic cialis pill online cialis 5 mg schweiz


 1. You definitely made your point!
  comprar cialis 10 espa241a where to buy cialis in ontario india cialis 100mg cost we recommend cialis info trusted tabled cialis softabs only best offers 100mg cialis cialis for daily use how does cialis work cialis professional yohimbe cialis alternative

 1. در تاریخ : جمعه 24 خرداد 1398 01:40 ب.ظ
  Buy cialis گفت :


  You've made your point pretty clearly!!
  enter site very cheap cialis we like it cialis soft gel generic cialis 20mg tablets cialis dosage fast cialis online when can i take another cialis i recommend cialis generico generic cialis at the pharmacy cialis sans ordonnance only best offers cialis use


 1. Kudos, Ample advice!

  where to buy cialis in ontario buying cialis on internet sublingual cialis online cialis generico en mexico cialis generika in deutschland kaufen cialis reviews prices for cialis 50mg cialis bula cialis cost cialis 200 dollar savings card


 1. Whoa many of fantastic advice.
  cialis 5mg opinioni cialis generico only here cialis pills try it no rx cialis low cost cialis 20mg american pharmacy cialis click here cialis daily uk cialis preise schweiz generic cialis at the pharmacy tadalafilo

 1. در تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1398 12:09 ب.ظ
  cialisvie.com گفت :


  This is nicely put! .
  buy brand cialis cheap prezzo di cialis in bulgaria cialis flussig link for you cialis price cialis en mexico precio cialis super acti precios de cialis generico buy cialis online cheapest cialis 20mg preis cf cialis canada on line


 1. You actually revealed this fantastically.
  cialis kaufen wo cialis great britain generic cialis tadalafil cialis tadalafil online tadalafil 20mg the best site cialis tablets cialis generic availability cilas cialis kamagra levitra tadalafil 10 mg


 1. Amazing a lot of good tips!
  canadian online pharmacies reviews canadian pharmacies online prescriptions canada medications cheap northwest pharmacies northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals stocks canada online pharmacies drugs for sale buy viagra usa pharmacy onesource


 1. Nicely put. Kudos.
  cilas best generic drugs cialis cialis for sale south africa cialis 20mg cialis dosage recommendations cialis daily new zealand free generic cialis discount cialis cialis canada costo in farmacia cialis


 1. Excellent advice. Many thanks.
  if a woman takes a mans cialis generic cialis review uk cialis flussig cialis sans ordonnance cialis 200 dollar savings card cialis 5 mg funziona enter site 20 mg cialis cost cialis baratos compran uk cialis billig we recommend cialis info


 1. Terrific tips. Regards.
  cialis 20mg canada discount drugs cialis precios de cialis generico import cialis calis cialis for sale cialis prezzo di mercato cialis from canada cialis patent expiration cialis for sale in europa


 1. You said it nicely..
  buy cialis uk no prescription wow cialis 20 cialis with 2 days delivery comprar cialis 10 espa241a purchase once a day cialis look here cialis order on line cialis therapie generic cialis tadalafil cialis purchasing cialis generico lilly

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 05:00 ب.ظ
  Cialis generic گفت :


  Very good content. Regards.
  tadalafil 10 mg cialis super kamagra cialis herbs 200 cialis coupon cialis sans ordonnance costo in farmacia cialis acquistare cialis internet cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio free cialis

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 05:37 ب.ظ
  Online cialis گفت :


  Excellent material. Regards!
  cialis generico in farmacia interactions for cialis cialis vs viagra cuanto cuesta cialis yaho we like it cialis soft gel only now cialis 20 mg venta de cialis canada cialis in sconto prezzo di cialis in bulgaria where cheapest cialis

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 05:23 ق.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Thanks a lot! Numerous tips!

  rx cialis para comprar cialis usa cost warnings for cialis enter site very cheap cialis cialis free trial buy cialis prix cialis once a da look here cialis order on line cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 05:03 ب.ظ


  Good postings. Thanks.
  pastillas cialis y alcoho buying cialis in colombia import cialis cialis tadalafil online 40 mg cialis what if i take try it no rx cialis viagra vs cialis generic cialis tadalafil cialis preise schweiz generic cialis 20mg tablets


 1. Many thanks, Great stuff!
  cialis en 24 hora cialis billig cialis 30 day sample buy generic cialis cialis generico milano cialis name brand cheap cialis mit grapefruitsaft cialis 20 mg cost cialis mit grapefruitsaft cialis e hiv


 1. You said it perfectly..
  cialis 30 day sample cialis online deutschland prezzo di cialis in bulgaria buying cialis in colombia safe site to buy cialis online generic cialis pill online we use it cialis online store cialis generico postepay cialis rezeptfrei rx cialis para comprar

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 05:19 ب.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Nicely put. With thanks.
  cialis 20 mg effectiveness ou acheter du cialis pas cher venta cialis en espaa sublingual cialis online side effects of cialis cialis pas cher paris cialis kaufen wo what is cialis only here cialis pills cialis for sale


 1. You actually reported that terrifically!
  acheter cialis kamagra generic cialis levitra generic cialis pro il cialis quanto costa cialis kaufen wo cialis online recommended site cialis kanada get cheap cialis price cialis best cialis mit grapefruitsaft

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30