تبلیغات
معماهای معماری - Air Handling Unit دستگاه هواساز

Air Handling Unit دستگاه هواساز

این دستگاه از لحاظ شماتیك خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چند جزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم كاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هم است، بطوریكه در بعضی اوقات در مجلات و كتابها این دو را در كنارهم، با یك مكانیزم درنظر می گیرند.

این دستگاه از لحاظ شماتیك خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چند جزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم كاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هم است، بطوریكه در بعضی اوقات در مجلات و كتابها این دو را در كنارهم، با یك مكانیزم درنظر می گیرند.

عمل تهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، كاركردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب كنیم . این شرایط عبارتند از كنترل درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا بطور همزمان كه طبق روش معینی بطور اتوماتیك ثابت بماند یا تغییر كند.

در تهویه مطبوع باید عوامل مختلف هوا را تنظیم و ثابت كرد كه اهم آنها عبارتند از درجه حرارت، رطوبت هوا، سرعت وزش هوا، صاف كردن هوا از گرد وغبار و از بین بردن باكتریها و ویروسهای موجود در آن می باشد.

همانطور كه می دانید بدن انسان در اثر انرژی كه با خوردن مواد غذایی و با صرف اكسیژنی كه از هوا تنفس می كنیم، بدست می آورد، قادر به ادامه حیات می باشد. این صرف انرژی باعث تولید حرارت در بدن می شود كه این حرارت حدود 37 درجه سانتی گراد در حالت كار عادی بدن است. به منظور ثابت نگهداشتن این درجه حرارت باید مقداری از انرژی كه در اثر اصطكاك در بدن بوجود می آید دفع شود و براساس تجربه ثابت شده كه وقتی فعالیت انسان بطور عادی است، درجه حرارت محیط باید كمتر از 18 درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی حدود 40% تا 60% باشد تا یك محیط ایده آل برای او فراهم شود.

هدف از ساختن دستگاه هواساز تامین این هوای مطبوع و سالم، با دما و رطوبت مناسب می باشد.

این دستگاه از سیستمهای اصلی تهویه مطبوع می باشد كه بعنوان یك وسیله واسطه بین چیلر، بویلر با كانال هوا قرار می گیرد.

این دستگاه از لحاظ شماتیك خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چند جزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم كاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هم است، بطوریكه در بعضی اوقات در مجلات و كتابها این دو را در كنارهم، با یك مكانیزم درنظر می گیرند.

هوای تمیز و پاكیزه از هردوی این دستگاهها بعنوان دستگاه تهیه هوای مطلوب و مطبوع كسب می شود ولی تفاوتی كه از لحاظ فنی می توان در این دو دستگاه درنظر گرفت این است كه سیستم خنك كنندگی در ایرواشر بصورت تبخیری است درصورتیكه در هواساز از پكیج خنك كن یا چیلر(جذبی – آبی) میباشد. همچنین برای گرم كردن هوا نیز از بویلر استفاده می شود كه جهت استفاده از هر دو دستگاه، برای گرمایش به آن نیازمند خواهیم بود.

برای استفاده از دو سیستم چیلر و بویلر باید لوله كشی از ایندو به كوییلهای سرد وگرم هواساز انجام شود.

این كوییلها بصورت یك لوله رفت به رنگ قرمز و یك لوله برگشت به رنگ آبی برروی بدنه دستگاه مشخص است كه با وصل كردن لوله های بویلر و چیلر بوسیله مهره ماسوله به آن مورد استفاده قرار می گیرد.

آب جریان یافته در كوییلها پس از تبادل حرارتی با هوا به سمت دستگاه اولیه(چیلر – بویلر) برمی گردد. علاوه بر گرما و سرما بنابر سفارش مصرف‌كننده می توانیم رطوبت زن را نیز به میزان دلخواه رطوبت با نصب افشانكها به دستگاه اضافه كنیم. در قسمت اول این دستگاه از فیلترهای فلزی برای گرفتن ذرات درشت تر و در قسمت بعد از فیلترهای مدیا یا فیلترهای الیاف شیشه ای بهم پیوسته به ضخامت 5 الی 10 سانتی متر استفاده می كنند و همینطور افیشنسی فیلترها را بالاتر می برند تا در قسمت آخر فیلترهای هپا و اولپا را بكار می گیرند.


این دستگاه از لحاظ شماتیك خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چند جزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم كاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هم است، بطوریكه در بعضی اوقات در مجلات و كتابها این دو را در كنارهم، با یك مكانیزم درنظر می گیرند.

این دستگاه از لحاظ شماتیك خیلی شبیه به ایرواشر است. فقط بعلت اضافه شدن چند جزء به آن بزرگتر می باشد. سیستم كاری این دو دستگاه نیز خیلی شبیه به هم است، بطوریكه در بعضی اوقات در مجلات و كتابها این دو را در كنارهم، با یك مكانیزم درنظر می گیرند.


تشریح كوتاه:


ابتدا بلوئر توسط الكتروموتور چرخانده می شود. با چرخش الكتروموتور شفت بلوئر و به تبع آن پره های قرار گرفته برروی محور می چرخند. با چرخش بادبزن هوا از ابتدای ورودی دستگاه وارد سیستم می شود. در قسمت ورودی از دریچه و دمپر قابل حركت و تنظیم شدنی استفاده شده است. هوا پس از عبور از دریچه و دمپرها به فیلتر می رسد. این فیلترها نیز بطوریكه در بالا گفته شد از افیشنسی پایین تر به افیشنسی بالاتر، پشت سرهم قرار می گیرند تا به ترتیب ذرات درشت ازقبیل گرد وغبار تا میكروبها، باكتریها و حتی ویروسها را تصیفه كنند. به این ترتیب برای گرفتن هر اندازه ذره یك فیلتر از جنس به خصوصی بهره گرفته شده است.

برای تصفیه ذرات درشت تر از فیلترهای فلزی كه قابلیت شستشو را دارند استفاده شده است كه اوپراتور می تواند بعد از مدتی كار سیستم، این فیلترها را درآورده و تمیز كند. در مراحل آخر تصفیه از فیلترهای هپا و اولپا(قبلا گفته شد) استفاده می شود كه ایندو از جنس بوروسیلكات و با افیشنسی 3/0 میكرون در هپا و 12/0 میكرون در اول پا میباشد.
با این توضیحات متوجه می شویم كه هوای خروجی از فیلترها بالای 99% تصفیه شده است كه این دقت در تصفیه در مكانهایی مانند داروخانه ها یا بیمارستانها(كه دارای اتاقهای عمل، CCU ، ICU و . . . می باشند) دارای اهمیت حیاتی می باشند. چون سیستم توزیع این دستگاه بصورت كانال كشی هوا می باشد و هوای برگشتی از اتاقها به سیستم بازمی گردد،‌ این هوا با عبور از فیلترها كاملا تصفیه می شود و دیگر نگرانی از بابت وجود ویروس یا باكتری كه از اتاقها وارد سیستم شده است وجود نخواهد داشت.
بعد از فیلتراسیون كامل هوای كشیده شده به دستگاه، می توان عمل رطوبت زنی را روی آن انجام داد كه این عمل دقیقا شبیه به مكانیزم بكار رفته در ایرواشر می باشد. سپس هوای تمیز و مرطوب به قسمت كوییل آب سرد می رسد كه در این قسمت هم می توان از یك پكیج خنك كن یا یك سیكل تبرید گازی استفاده كرد كه اواپراتور آن درون محفظه انتقال هوا قرار داده شده است و هم می توان از یك كوییل آب سرد استفاده كرد كه این آب توسط چیلر تامین می‌شود.
این آب تولید شده بوسیله لوله، به رفت و برگشت كوییل سرد كه در بدنه دستگاه مشخص شده جریان می یابد.

در مواقعی كه محل مورد نظر دارای چیلر نباشد، فقط باید از دستگاه هواساز دارای سیكل تبرید استفاده كرد. بطوریكه كلیه اجزای آن قابل اسمبل(مونتاژ) است(توسط كارخانه سازنده یا كاربر).

هوا پس از گذشتن از كوییل سرد به كوییل گرم وارد می شود كه در این بخش نیز می توانیم هم از المنت حرارتی(مقاومت) و هم از آب گرمی كه از بویلر تامین می شود، استفاده كنیم.
با استفاده از المنت حرارتی، مصرف انرژی الكتریكی افزایش خواهد یافت. ولی درجاییكه امكان استفاده از دیگ بویلر برای گرم كردن آب وجود ندارد مفید خواهد بود.

همانطوركه گفته شد، آب دیگ بویلر توسط لوله كشی به رفت و برگشت كوییل آب گرم وصل می شود.

نكته:

- سطح حرارتی كوییل سرد حتما باید بیشتر از سطح حرارتی كوییل گرم باشد و در طراحی ها باید به آن دقت كرد.
- در مناطق خشك فقط استفاده از یك سیكل تبرید گازی در این سیستم جهت خنك كردن اتاقها پاسخگوی نیاز ما نیست زیرا تازمانیكه سیستم در حال كار میباشد رطوبت هوا نیزكاهش می یابد. این رطوبت درمجاورت كوییل اواپراتور با رسیدن به درجه حرارت نقطه شبنم تقطیر می گردد. در نتیجه حتما باید از عمل رطوبت زنی در این مناطق استفاده كرد.
- دریچه های هوای ورودی و هوای برگشت در اتاقك مخلوط یا میكسینگ بوكس باهم آمیخته شده و بسمت فیلترها می روند. با این كار توانسته ایم از هوای تمیز برگشتی از اتاق هم استفاده كنیم.

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات
  1. در تاریخ : یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 04:12 ب.ظ
    رحیم گفت :

    وبلاک خوب و زیبایی دارید اگر حاضر به تبادل لینک وبلاک وارا با نام ( سه بعدی پروژهای معماری) لینک کنید و بعد به من اطلاع دهید که شمارو با چه نامی لین کنم
    Rahimk.blogfa.com

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر