تبلیغات
معماهای معماری - زنت، مینی زنت، هواساز و ایرواشر

زنت، مینی زنت، هواساز و ایرواشر
دستگاه ایرواشر دستگاهى است که بوسیله آن میتوان عمل سرمایش همراه با رطوبت زنى را در ظرفیتى بالا به نحو احسن انجام داد.

دستگاه ایرواشر دستگاهى است که بوسیله آن میتوان عمل سرمایش همراه با رطوبت زنى را در ظرفیتى بالا به نحو احسن انجام داد.

زنت

دستگاه زنت دستگاهى است كه از دو قسمت گرمایش و سرمایش تؤام با تنظیم رطوبت تشكیل شده است كه متناسب با شرایط آب و هوایى مشابه ایران ساخته شده است. قسمت گرمایش آن ازیك كویل دو ردیفه یا چهار ردیفه تشكیل شده است و قسمت سرمایش آن از طریق سیستم پوشال و آب افشان عمل مى كند كه به سیستم لوله كشى آب شهرى متصل است. انتقال گرما یا سرما در این حالت به طریقه اجبارى و توسط فن دستگاه صورت مى گیرد. این سیستم به دلیل هزینه كمتر چه در موقع تهیه آن و چه در موقع نگهدارى نسبت به سایر سیستم هاى تهویه مطبوع و بدلیل حذف لوله كشى به تمام اتاقها و عدم نیاز به چیلر جهت سرمایش براى منازل مسكونى مؤسسات عمومى و صنعتی، آپارتمانهاى چند واحدى و ... بسیار مقرون به صرفه است. با استفاده از این دستگاه بعد از استقرار آن در محل مناسبى به نام زنتخانه یا بالكون، صرفاً با یك كانال كشى به اتاقها مى توان هواى مطبوع را در هر زمان به اتاقها هدایت كرد.
دستگاه زنت دستگاهى است كه از دو قسمت گرمایش و سرمایش تؤام با تنظیم رطوبت تشكیل شده است

دستگاه زنت دستگاهى است كه از دو قسمت گرمایش و سرمایش تؤام با تنظیم رطوبت تشكیل شده است

مینی زنت

دستگاه مینى‌زنت در حقیقت مدل فشرده (Compact) همان دستگاه زنت است با این ویژگى که حجم دستگاه مذکور کمتر بوده و فضاى کمترى‌ از ساختمان را اشغال میکند و زیبایى ظاهرى آن بیشتر است. هدف از ساخت این دستگاه این است که از یک دستگاه براى یک واحد مستقل استفاده شود نه براى یک آپارتمان چند واحدى که چون حجم دستگاه کوچک است براحتى در ایوان هر واحد جا میگیرد در نتیجه عمل گرمایش و سرمایش توام با تنظیم رطوبت یک واحد را به راحتى انجام میدهد و بدین ترتیب مشکلات استفاده از یک دستگاه براى چند واحد از میان میرود و هر لحظه امکان کنترل و تنظیم رطوبت و گرما و سرما براى مصرف کننده بدون نیاز به تکنسین متخصص وجود خواهد داشت. قسمت گرمایش و سرمایش آن مشابه دستگاه زنت است که از دو طرف دستگاه ورودى براى تابستان و از یک طرف ورودى براى زمستان در نظر گرفته شده، در همان طرف نیز یک قسمت به هواى برگشتى از ساختمان اختصاص داده شده تا در زمستان به تنظیم دماى واحد مسکونى کمک نماید.
دستگاه مینى‌زنت در حقیقت مدل فشرده (Compact) همان دستگاه زنت است

دستگاه مینى‌زنت در حقیقت مدل فشرده (Compact) همان دستگاه زنت است


هواساز

دستگاه هواساز نوعى وسیله تبادل حرارت مرکزى دو فصلى است که میتواند عملیات تهویه مطبوع همچون رطوبت زنى، رطوبت گیرى، تصفیه، گرمادهى و گرماگیرى را بر روى هوا انجام دهد. قسمت گرمایش و سرمایش این دستگاه از طریق کویل میباشد در حالت گرمایش سیال عامل میتواند آب گرم و یا بخار باشد و در حالت سرمایش سیال عامل آن آب سرد و یا انواع مبردها میباشد. انتقال این گرما یا سرماى تولیدى در این دستگاه به طریقه اجبارى و از طریق فن دستگاه صورت میگیرد.

این سیستم براى مراکز بزرگ و آپارتمانها، بیمارستانها، ادارات و... مناسب است و در مناطق مرطوب بهتر از فن کویل است زیرا سیستم فن کویل داراى شبکه لوله کشى بوده و رطوبت محیط و زمین سبب پوسیدگى زودرس آن میشود در حالى که کانال کشى در سیستم تهویه مطبوع سالهاى زیادى دوام مى یابد.

دستگاه تهویه مركزی (هواساز) از بخشهای اصلی فیلتر ، فن ، كویل های گرمایی و سرمایی ، رطوبت زن و تجهیزات كنترلی تشكیل می شود . كویل های گرمایی معمولا با آب داغ ، بخار و برق عمل می كنند . كویلهای سرمایی با آب مبرد و یا مستقیما با یك ماده مبرد كار می كنند . در حالت دوم كویل دستگاه هواساز اواپراتور یك سیستم تبرید می باشد . با تنظیم های مختلف بخش های گرمایی ، سرمایی ، رطوبت زن و غیره در مجموعه دستگاه هواساز می توان سیستم های مختلف تهویه مطبوع را برای پروژه های با شرایط متفاوت طراحی نمود . دستگاه هواساز معمولا با دو كانال ؛ رفت و برگشت هوا به داخل ساختمان و به وسیله یك كانال به هوای تازه خارج ارتباط دارد .

دستگاه هواساز با تنظیم دما و رطوبت و همچنین تامین هوای تازه و فیلتر كردن آن عمل تهویه مطبوع تابستانی و زمستانی را انجام می دهد . هوای برگشتی از اتاقها با هوای تازه در محفظه اختلاط دستگاه مخلوط شده و سپس از كویل های سرمایی یا گرمایی و رطوبت زن (معمولا در زمستان) عبور می كند . سرعت عبور هوا از كویل حدد 500 فوت بر دقیقه است . فرآیند رطوبت زنی به وسیله پاشش آب از افشانك ها یا شبكه بخار و فرآیند رطوبت گیری توسط كویل سرد انجام می شود . كنترل دما به دو صورت می تواند انجام شود : روش اول با استفاده از شیر سه راه برقی یا موتوری كه روی لوله رفت و برگشت كویل نصب شده و به وسیله ترموستاتی كه در كانال برگشت هوا به هواساز نصب می شود ، عمل قطع و وصل و یا كم و زیاد كردن جریان آب انجام می گیرد . در روش دوم به وسیله ترموستات نصب شده در اتاق یا راهرو یا مكان مناسب دیگر (مانند حالت فن كویل) به فن دستگاه هواساز فرمان خاموش و روشن داده می شود . سیستم كنترل لازم است به گونه ای طراحی شود كه ابتدا مجموعه ترموستات كانالی و شیر سه راهی عمل نماید و سپس در مرحله بعد در صورت لزوم ترموستات اتاقی به بادزن دستگاه دستور دهد .

دستگاههای هواساز كه از ورق گالوانیزه ساخته می شوند ، با توجه به شرایط مكانی و موقعیت نصب ممكن است قائم و یا افقی ساخته شوند . دستگاه هواساز به صورت یك منطقه ای و یا چند منطقه ای طراحی و ساخته می شوند . در نوع یك منطقه ای تمام بخش های ساختمان كه تحت پوشش آن است با شرایط یكنواخت دما و رطوبت هوادهی می شود و در نوع چند منطقه ای به كمك دمپرهای مخصوص امكان هوادهی با دما و رطوبت های مختلف به مناطق متفاوت وجود دارد .
دستگاه تهویه مركزی (هواساز) از بخشهای اصلی فیلتر ، فن ، كویل های گرمایی و سرمایی ، رطوبت زن و تجهیزات كنترلی تشكیل می شود

دستگاه تهویه مركزی (هواساز) از بخشهای اصلی فیلتر ، فن ، كویل های گرمایی و سرمایی ، رطوبت زن و تجهیزات كنترلی تشكیل می شود


برای انتخاب دستگاه هواساز نیاز به اطلاعات زیر می باشد :


1- بارهای سرمایی و گرمایی كلی ساختمان (اگر برای ساختمان بیش از یك هواساز استفاده می شود باید سهم هر هواساز از بارهای سرمایی و گرمایی كلی مشخص شود).

2- حجم هوایی كه در واحد زمان از هواساز عبور می كند

3- افت فشار استاتیكی طولانی ترین مسیر كانال یا هد استاتیكی فن

با اطلاعات فوق و مراجعه به كاتالوگ كارخانه سازنده مدل دستگاه و سپس سایر مشخصات دستگاه مانند : نوع فیلترها ، ظرفیت حرارتی كویل پیش گرم كن و اینكه با بخار آب یا آب داغ گرم می شود ، ظرفیت حرارتی كویل گرم كننده و اینكه با بخار یا آب داغ گرم می شود ، ظرفیت رطوبت زن (اگر از نوع بخاری است پوند در ساعت بخار و نیز فشار بخار كه اغلب 15 پاوند بر اینچ مربع است) ، قدرت موتور بادزن و غیره تعیین می شوند .

همانگونه که اصطلاح بکار برده شده نشان می دهد ، اجزاء اصلی که اساس واحد فن کویل را تشکیل می دهند ، عبارتند از یک فن که تولید جریان هوا می کند و یک کویل آب سرد کننده یا انبساط مستقیم که هوا را سرد و رطوبت زدایی می نماید . معمولا متعلقاتی چون کویل گرمایش ، رطوبت زن و بخش فیلتر نیز در اختیار قرار می گیرند تا در صورت لزوم اهداف باقیمانده تهویه مطبوع را برآورده سازند .اجزا مورد نیاز ممکن است در درون محفظه پیش ساخته ای که بشکل کابینت می باشد نصب گردند.

چون چنین تجهیزاتی برای اتصال به یک دستگاه غیر قابل انتقال طرح و ساخته شده اند، نمی توان آنها را جزو تجهیزات فن – کویل به حساب آورد. در عین حال بدلیل تشابه بین کاربرد تجهیزات کویل اسپری با تجهیزات فن – کویل این تجهیزات در این بخش مورد بحث قرار گرفته اند .

تفاوت کاربرد و طرح این تجهیزات به همان شکلی که در واقعیت وجود دارد ذکر خواهد شد .

تفاوت فیزیکی واحدهای فن – کویل یک منطقه و چند منطقه در محل نصب فن نسبت به کویل سرمایش است . در واحد یک منطقه ای فن در پایین دست کویل سرمایش نصب می گردد ، بنابراین غالبا این واحد را واحد مکشی می نامند . یک واحد چند منطقه ای را می توان واحد دهشی نامید ، زیرا فن در بالا دست کویل قرار دارد . استفاده از فنی که مجهز به پخش کننده باشد، در تبدیل فشار سرعت به فشار استاتیکی کمک کرده و افت انرژی را نیز به حداقل می رساند .

واحدهای فن کویل با هر دو نوع پره خم به جلو و خم به عقب تولید می شوند . فن هایی که دارای پره های خم به جلو هستند ، برای چنین مصارفی مناسبند ، زیرا اینگونه فن ها نسبت به سایر انواع فن در سرعتهای پایین تری کار می کنند . ساختمان چرخ اینگونه فن ها سبک تر ، کم حجم تر و ارزانتر از پره های خم به عقب می باشد . چون سرعت این فن ها کم است ، می توان از محورهای طولانی تر استفاده کرد .

کاربرد تجهیزات تهویه مطبوع متاثر از مشخصه های بار سرمایش فضای مورد نظر و میزان کنترل لازم برای درجه حرارت و رطوبت آن است .

واحد یک منطقه ای بطور موثرتری بارهای فضایی که دارای مشخصه های نسبتا ثابت یا بارهایی با تغییرات یکنواخت است را جبرانمی کند . مثال ایده آل چنین فضایی یک اتاق بزرگ است . در عین حال استفاده از این سیستم برای کاربردهای چند اطاقه نیز عملی است ، مشروط بر اینکه تغییرات بار د رتمام اطاقها مشابه بوده و به یک نسبت باشد . اگر لازم باشد میتوان با قرار دادن کنترل به طریق گرمایش مجدد یا کنترل حجم هوا در کانالهای انشعابی سیستم منطقه ای بوجود آورد.
در کاربرد چند اطاقه که مولفه هایی بار تابعی از زمان بوده و بطور مستقل از یکدیگر تغییر می کنند، دستگاه چند منطقه ای که دارای یک فن باشد، قادر است کنترل خاص هر منطقه را انجام دهد . برای اینگونه بارها استفاده از واحد چند منطقه ای ارزانتر از واحد یک منطقه ای که در کانالهایش از کویلهای گرمایش مجدد استفاده شده باشد، خواهد بود.

چون واحد چند منطقه ای این امکان را می دهد که در هنگام بار جزئی هوای تازه از اطراف کویل سرمایش بای پس شود . از این واحد بویژه در مواردی که نسبت حرارت احتیاج به کنترل رطوبت باشد، می توان یک کویل پیش سرمایش را در کانالی که حداقل هوای تازه را تامین می کند قرار داد.

واحد استاندارد فن – کویل فقط کنترل محدود درجه حرارت را عملی می کند . کنترل مقدار رطوبت را می توان با افزودن یک واحد رطوبت زن ، همانند واحدهای اسپری آب شهر ، که بصورت آماده نصب عرضه می شوند، انجام داد . در عین حال اگر در کاربردی نیاز باشد که رطوبت دقیق تر کنترل شود،استفاده از واحدهای کویل اسپری یا واحد فن – کویل اسپری مناسب تر خواهد بود.

از تجهیزات کویل اسپری می توان در تابستان برای سرمایش و رطوبت زدایی ، در زمستان برای رطوبت زنی و در فصول معتدله برای سرمایش تبخیری استفاده کرد.

ترجیح داده می شود که این تجهیزات در کاربردهایی که بایستی رطوبت نیز کنترل گردد از قبیل فرآیندهای صنعتی، بیمارستان ، موزه ها و کتابخانه بکار برده شود. می توان تجهیزات کویل اسپری را به گرمکن آب اسپری تجهیز کرد تا امکان سرمایش و گرمایش را همزمان با رطوبت زنی بوجود آورد .


ایرواشر

دستگاه ایرواشر دستگاهى است که بوسیله آن میتوان عمل سرمایش همراه با رطوبت زنى را در ظرفیتى بالا به نحو احسن انجام داد. البته در بسیارى از موارد این دستگاه به عنوان جزئى از دستگاه هواساز عمل رطوبت زنى را انجام میدهد اما بر حسب نیاز این دستگاه به تنهایى نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
نحوه عملکرد این دستگاه بدین صورت است که آب شهرى توسط یک پمپ به سیستم لوله کشى و توزیع آب این دستگاه منتقل میشود و سپس توسط نازلهاى تعبیه شده در این سیستم آب با فشار بالا و بصورت پودر بر روى تشتک انتهایى دستگاه پاشیده میشود. این عمل به افزایش انتقال حرارت بین آب و هوا کمک کرده و باعث میشود به کمک فن سانتریفوژى که در جلوى این سیستم قرار دارد هواى خنک و مرطوب ایجاد شود.
درصورتیکه این دستگاه بطور مستقل استفاده شود میتوان از فیلترهاى مناسب در مقابل ورودى هوا به این دستگاه استفاده نمود. ظرفیت هوادهى این دستگاه متناسب با دستگاه هواساز بوده و از ظرفیت هوادهى ۲۵۰۰ cfm تا ۴۰۰۰۰ cfm میباشد.
دستگاه ایرواشر دستگاهى است که بوسیله آن میتوان عمل سرمایش همراه با رطوبت زنى را در ظرفیتى بالا به نحو احسن انجام داد.

دستگاه ایرواشر دستگاهى است که بوسیله آن میتوان عمل سرمایش همراه با رطوبت زنى را در ظرفیتى بالا به نحو احسن انجام داد.

برگرفته از سایت های:

www.iklimnet.com / www.epa.gov / www.iricon.de / masoodvahidi.blogfa.com /


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات

 1. With thanks. Awesome stuff!
  side effects of cialis rezeptfrei cialis apotheke estudios de cialis genricos wow cialis tadalafil 100mg buy cialis online cheapest cialis para que sirve generico cialis mexico cialis dose 30mg cialis side effects cialis e hiv

 1. در تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 04:53 ب.ظ


  You explained this very well.
  purchase once a day cialis we like it safe cheap cialis bulk cialis we choice cialis pfizer india buy cialis uk no prescription only best offers cialis use interactions for cialis brand cialis nl cialis daily dose generic cialis canada on line

 1. در تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 04:17 ق.ظ
  Cialis generic گفت :


  Nicely put, Appreciate it!
  tadalafilo if a woman takes a mans cialis buy cialis sample pack only best offers cialis use cialis daily reviews fast cialis online cialis super acti legalidad de comprar cialis can i take cialis and ecstasy when will generic cialis be available


 1. You suggested this exceptionally well.
  cialis canadian drugs generic cialis review uk tadalafilo cialis bula cialis 5 mg para diabeticos cialis uk cialis generico online cialis et insomni generic cialis levitra prescription doctor cialis

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 05:50 ق.ظ
  Cialis canada گفت :


  Thank you, Great information.
  cialis baratos compran uk cialis online napol buy cheap cialis in uk how does cialis work low dose cialis blood pressure does cialis cause gout brand cialis generic cialis canada price cialis per pill cialis prices

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 05:47 ب.ظ
  Buy cialis گفت :


  You've made your point!
  cialis 5 mg how much does a cialis cost cialis soft tabs for sale cialis generique 5 mg cialis reviews comprar cialis navarr how do cialis pills work look here cialis order on line prix cialis once a da cialis super acti


 1. With thanks, Very good stuff.
  cialis daily dose generic does cialis cause gout cialis 5 mg tadalafil 20 mg cialis 5mg billiger we like it safe cheap cialis female cialis no prescription cialis side effects dangers cialis 05 buy name brand cialis on line


 1. You actually expressed this well.
  chinese cialis 50 mg cialis 20 mg best price cialis dosage amounts we recommend cheapest cialis opinioni cialis generico buy cialis generico cialis mexico can i take cialis and ecstasy buy cialis non 5 mg cialis generici

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 05:07 ق.ظ


  Thanks a lot. I appreciate this.
  rx cialis para comprar legalidad de comprar cialis buy cialis cheap 10 mg cialis generico en mexico buying cialis overnight achat cialis en suisse cialis generico online buy cialis online cheapest cheap cialis cialis side effects


 1. Many thanks, An abundance of postings!

  cialis patentablauf in deutschland cialis sans ordonnance cialis 200 dollar savings card il cialis quanto costa cialis pills in singapore cialis 5 mg buy cialis 50 mg soft tab cialis preise schweiz we choice cialis uk cialis without a doctor's prescription

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 04:44 ق.ظ
  buy cialis no rx گفت :


  Appreciate it. Lots of data.

  prezzo cialis a buon mercato cialis alternative cialis prezzo al pubblico cialis et insomni 200 cialis coupon cialis 30 day sample cialis dosage amounts cost of cialis cvs cialis e hiv cialis alternative


 1. Superb content. Thanks!
  how to buy cialis online usa preis cialis 20mg schweiz deutschland cialis online cialis pills boards canada discount drugs cialis cialis generico lilly cialis price thailand tadalafil 5mg cialis sale online generic cialis soft gels

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 05:43 ق.ظ
  Cialis online گفت :


  Kudos! Plenty of material.

  cialis tablets for sale cialis pills in singapore enter site 20 mg cialis cost generic for cialis comprar cialis 10 espa241a where cheapest cialis cipla cialis online generic cialis in vietnam look here cialis order on line cialis 5 mg funziona

 1. در تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 06:23 ب.ظ
  Generic cialis گفت :


  You said it very well..
  cialis billig cialis italia gratis cialis manufacturer coupon low dose cialis blood pressure discount cialis calis prix cialis once a da miglior cialis generico cialis 20 mg viagra cialis levitra


 1. You stated that wonderfully.
  cialis daily new zealand cialis et insomni cialis 05 order generic cialis online cialis generico in farmacia how do cialis pills work viagra or cialis cialis per paypa cialis purchasing tadalafil tablets


 1. Appreciate it! Loads of forum posts.

  click here cialis daily uk safe dosage for cialis cialis 30 day trial coupon walgreens price for cialis acheter du cialis a geneve cialis kaufen cialis super kamagra canada discount drugs cialis cialis ahumada click here to buy cialis


 1. Fantastic info. Thank you.
  discount cialis cialis australia org link for you cialis price cialis generico online generic for cialis cialis dosage recommendations generic cialis pro cialis for bph cialis wir preise cialis ahumada

 1. در تاریخ : جمعه 20 مهر 1397 02:15 ب.ظ
  vardenafil 20mg گفت :


  Whoa plenty of very good data.
  generic levitra levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription levitra generic levitra generic buy levitra online levitra online buy levitra 10mg levitra vardenafil

 1. در تاریخ : سه شنبه 10 مهر 1397 09:50 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Cheers! I enjoy it.
  cialis pills cialis generico online generic cialis review uk pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg cost cialis 20 mg effectiveness cialis pills in singapore free cialis cialis vs viagra order generic cialis online

 1. در تاریخ : یکشنبه 8 مهر 1397 10:22 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Seriously loads of superb info!
  cialis generika in deutschland kaufen cialis en mexico precio enter site 20 mg cialis cost only here cialis pills cialis 100 mg 30 tablet cost of cialis per pill cialis in sconto price cialis best order generic cialis online cialis 20mg preis cf


 1. Info clearly taken!.
  drugs for sale in mexico no 1 canadian pharcharmy online northwest pharmacies mail order most reliable canadian pharmacies canada pharmacies account canadian pharmacy canadian prescriptions online northwest pharmacies in canada canadian mail order pharmacies online pharmacies tech school

 1. در تاریخ : چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:01 ق.ظ


  Whoa a lot of valuable information!
  buy name brand cialis on line cialis patentablauf in deutschland interactions for cialis enter site natural cialis look here cialis cheap canada acheter cialis meilleur pri best generic drugs cialis cialis diario compra cialis flussig buy cialis sample pack

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:52 ب.ظ


  Nicely put. Many thanks!
  cialis name brand cheap cialis taglich buy generic cialis recommended site cialis kanada cialis reviews cialis lilly tadalafi bulk cialis generic cialis with dapoxetine weblink price cialis how do cialis pills work


 1. Nicely put. With thanks!
  canada online pharmacies reviews pharmacy canada online prescriptions aarp recommended canadian online pharmacies north west pharmacy canada canadianpharmacyusa24h is it legal no 1 canadian pharcharmy online online pharmacies in usa canada drugs canadian online pharmacies rated pharmacy onesource

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 شهریور 1397 10:31 ق.ظ
  viagra pills گفت :


  Cheers, Plenty of tips.

  buy viagra sildenafil sildenafil or viagra how can i get viagra uk sildenafil pills where can i buy cheap viagra online buy soft viagra sildenafil prices uk is buying viagra online safe where to buy viagra uk


 1. You've made the point.
  cialis 100mg suppliers purchasing cialis on the internet sublingual cialis online non 5 mg cialis generici cialis generico in farmacia cialis 5 effetti collaterali cialis savings card cialis 20 mg effectiveness rx cialis para comprar acheter cialis kamagra

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 شهریور 1397 05:33 ب.ظ
  cialisiv.com گفت :


  You actually stated it perfectly.
  female cialis no prescription cialis generico en mexico click here to buy cialis we like it safe cheap cialis cialis 20mg preis cf cialis rezeptfrei sterreich buy cialis cheap 10 mg i recommend cialis generico enter site natural cialis cialis rezeptfrei


 1. You reported this perfectly.
  buy viagra uk cheap viagra from pharmacy where buy viagra buy viagra no rx where to buy sildenafil uk buying viagra without a prescription rx online viagra pharmacy prices buy now viagra viagra from usa pharmacy


 1. Appreciate it. Quite a lot of knowledge!

  cialis bula cialis manufacturer coupon cialis usa cost only here cialis pills cialis farmacias guadalajara purchasing cialis on the internet calis calis low dose cialis blood pressure click here to buy cialis

 1. در تاریخ : پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:12 ق.ظ
  Cialis pills گفت :


  Thanks a lot! Loads of postings.

  cialis e hiv non 5 mg cialis generici does cialis cause gout tadalafil cialis qualitat prices for cialis 50mg cialis prices cialis pills in singapore i recommend cialis generico cialis online nederland

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30