تبلیغات
معماهای معماری - مطالب ادبیات و معماری

ادبیات و معماری 2

ادبیات و معماری
شباهتهای محسوس
گفتار دوم : حرکت

  

( 2 . 1 ) گفتار دوم :


                 حرکت

مفهوم حرکت چیست ؟
در شعر و معماری چگونه مطرح می شود ؟
آیا حرکت در شعر و معماری از یک مفهوم سرچشمه می گیرند ؟
 


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

ادبیات و معماری3

ادبیات و معماری
بخش اول : شباهتهای محسوس
گفتار سوم : هندسه

  

(  3. 1 ) گفتار سوم :

        هندسه

هندسه چیست ؟
وجود هندسه در ادبیات و معماری چگونه است ؟
آیا خاصیتی که هندسه به فضا می بخشد درادبیات و معماری مشترک است ؟


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

ادبیات و معماری4

ادبیات و معماری
بخش اول : شباهتهای محسوس
گفتار چهارم : بافت و شناسه

 

 

 

گفتار چهارم : بافت و شناسه


بافت و شناسه

مفهوم بافت و شناسه چیست ؟

مصادیق وجود بافت و شناسه در شعر و معماری چگونه است ؟


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

کاربرد­های شعر و ادبیات در معماری

کاربرد­های شعر و ادبیات در معماری

شعر و ادبیات دو ابزار نیرومند برای طراحی به شمار می‌روند تمامی شیوه‌های ادبی سودمند هستند، اما برای اهداف طراحی خلاق، شعر بر ادبیات رجحان دارد. شعر به مثابه مجموعه‌ای از كلام مكتوب است كه رویكردهای جمعی مردم را خلاصه می‌كند و به عنوان بیانگر «یكتایی» ویژه فضا و مكان لازمه هر طرح ملی، منطقه‌ای و محلی است.

قطعات ادبی، مانند «صورت مساله» معماری از اواسط دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود. آنها از اولویتهای عملی معماری، دست به ساخت گزیده‌هایی زدند كه آنها را می‌توان با ارزش هنری‌شان به عنوان قطعات ادبی تلقی كرد.

یكی از عوامل بنیادی مشترك میان شعر و معماری شفافیت است، سبكی است و یا شاید تمام هستی است. شعر و معماری می‌توانند در نور با یكدیگر هم آوا شوند و با ذات نوری خود فاصله‌ها را از میان بردارند و معماری كه شاعر فضای شایسته زندگی است. در آزادمنشی، شعر، همنشینی و آمیزش با تلاشهای خلاقانه، الهام‌بخشی و انگیزه‌بخشی را می‌جوید.


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت